A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Дубовицький ліцей
Кролевецької міської ради

2018-2019 навчальний рік

Аналіз роботи школи за 2018-2019 навчальний рік

Зарахування учнів до школи здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень управління освіти, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім першокласників).

 

Класи

Кількість класів

Кількість учнів

на початок року

Кількість учнів на кінець року

1-4

4

37

38

5-9

4

26

26

10-11

2

11

11

 

          В 2018-2019 навчальному році школа  здійснювала  освітній  процес  за 5-денним тижневим режимом навчання у семестровій формі. Учні навчались лише на першій зміні.

         Підсумки роботи, проведеної протягом року,  дають можливість стверджувати, що учні в основному володіють необхідними знаннями та уміннями з усіх предметів. Про це свідчить успішність учнів у 2018-2019 навчальному році:

 

Досягнення у навчанні

2-4 кл.

5-9 кл.

10-11 кл.

разом 

Закінчили школу на 10-12 балів

2

0

1

3

Закінчили школу на  7-9 балів

10

6

1

17

Отримали свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою

-

-

-

-

Нагороджені Золотою медаллю

-

-

-

-

Нагороджені Срібною медаллю

-

-

-

-

 

Результати державної підсумкової атестації учнів, відвідані уроки протягом навчального року, результати проведених зрізів знань, підсумки олімпіад свідчать про те що більшість вчителів прагнуть забезпечити учнів знаннями, практичними уміннями та навичками, формують в них навички навчально-пізнавальної діяльності, стимулюють позитивне ставлення до знань.

Кадрове забезпечення

У 2018 - 2019 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. За результатами атестації двом вчителям було присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії».

 

Склад педагогічного колективу школи:

 

Педагогічні працівники

Кіль-кість

Категорії

Звання

Нагороди

спец.

ІІ кат

І кат

Вища

Вчит. мето-дист

грамота

ВО

грамота

ОУО

грам.

Мін.

освіти

Відмін.

освіти

Директор

1

 

 

 

1

 

1

1

1

 

Заступник директора з НВР

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Заступник директора з ВР

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Вчителі 1-4 кл.

4

1

1

2

 

 

2

2

 

 

Вчителі-предметники

12

 

 

6

5

1

9

7

1

1

Всього

19

1

1

10

6

1

13

10

2

1

Всього за минулий рік навчальний план школи містив 305 години предметів інваріантної та 5,5 годин предметів варіативної частини, курсів за вибором та факультативів, 6 годин гурткової роботи. Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становило 16 год.

 

Методична робота

У 2018-2019 навчальному році науково-методична робота була організована навколо проблемного питання «Розвиток творчих та інтелектуальних здібностей учнів шляхом застосування інноваційних методів навчання в умовах упровадження Нової української школи».

У закладі працюють такі шкільні методичні об’єднання: природничо-математичного, суспільно-гуманітарного циклів, класних керівників, вчителів початкових класів та вчителів фізкультури та основ здоров’я.

Учителі школи є керівниками районних методичних об'єднань: трудового навчання – Олійник Микола Іванович, фізичної культури – Дорогій Микола Олегович, географії – Корсун Олена Анатоліївна, біології – Лобода Алла Іванівна, художньо-естетичного циклу – Подорога Тамара Анатоліївна.

Для координації методичної роботи створена методична рада, основними завданнями якої були:

координація діяльності методичних об'єднань і інших структурних підрозділів методичної служби ЗЗСО, направленої на розвиток методичного забезпечення освітнього процесу;

забезпечення методичного супроводу навчальних програм, розробка навчальних, науково-методичних і дидактичних матеріалів;

організація консультування педагогічних працівників ЗЗСО по проблемах вдосконалення професійної майстерності, методики проведення різних видів занять і їх навчально-методичного і матеріально-технічного забезпечення;

розробка заходів щодо узагальнення і розповсюдження педагогічного досвіду педагогічних працівників ЗЗСО;

допомога в професійному становленні молодих вчителів.

На базі школи проведені  районні методичні об’єднання: засідання методичного об'єднання вчителів основ здоров'я, засідання методичного об’єднання вчителів біології та географії, засідання методичного об’єднання вчителів художньої культури. У 2018-2019 навчальному році на базі школи був проведений ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання. Вчителі прийняли участь в обласних методичних заходах, зокрема вчитель фізичної культури Дорогій Микола Олегович – у тренінгу з написання проектів, у ІV  Форумі патріотичних справ «Ми українці», у Обласному форумі національно-патріотичного виховання дітей та молоді , у семінарі на тему «Фінансовий та проектний менеджмент для громадських організацій», у обласному семінарі «Організація навчально-виховної роботи з фізичної культури в закладах загальної середньої освіти», вчитель біології Лобода Алла Іванівнау  обласному  семінарі «Інтеграція змісту предметів природничого циклу – вимога нової української школи», у семінарі «Оцінка результативності роботи вчителя – необхідна умова якісного викладання хімії», вчитель трудового навчання Олійник Микола Іванович – у  обласному  семінарі «Організаційно-методичне забезпечення проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання в 2018-2019 н.р.», вчитель математики Карачун Ігор Анатолійович – у засіданні авторської творчої майстерні Захарійченка Ю.О., доцента кафедри математики Національного університету «Києво-Могилянська академія», кандидата фізико-математичних наук, за темою «Упровадження компетентнісного підходу в процесі підготовки учнів до ЗНО з математики в 2019 році», директор школи Бобровицька Лідія Олексіївна – у регіональному семінарі «Підготовка майбутніх учителів до реалізації Концепції «Нова українська школа», вчитель мистецтва Подорога Тамара Анатоліївна – у обласному семінарі-практикуму для керівників гуртків декоративно-ужиткового мистецтва закладів позашкільної освіти за напрямом «Валяння».

В конкурсі «Вчитель року» друге місце посіла вчитель географії Корсун Олена Анатоліївна.

За підсумкам Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін третє місце у ІІІ етапі з трудового навчання посів учень 10 класу Противень Олег, з біології шосте місце – учень 9 класу Сакаєв Руслан, у ІІ етапі з фізики третє місце – учень 7 класу Противень Віталій, з біології друге місце – учень 9 класу Сакаєв Руслан, з тудового навчання перше місце – учень 10 класу Противень Олег, друге місце – учень 11 класу Ковальчук Євген та учениця 10 класу Сущеннко Анастасія, третє місце – учень 6 класу Головчак Максим. У ІІ етапі ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української  мови  ім. П.Яцика у 2018-2019 навчальному році друге місце посіли учениця 2 класу Противень Діна та учениця 5 класу Філонович Аліна, третє місце – учениця 5 класу Дубина Аліна та учень 9 класу Сакаєв Руслан.

 

На протязі року наші учні приймали участь у шкільних, районних, обласних та Всеукраїнських конкурсах.

А саме: 1) у Всеукраїнській олімпіаді «Олімпус», координатор Подорога Галина Михайлівна;

2) «Левеня», координатор Олійник Микола Іванович. В цьому конкурсі прийняли участь всі учні 11 класу, в якому отримали Сертифікати з добрим результатом;

3) у 18 Міжнародному конкурсі з української мови, в якому 4 учні зайняли призові місця:

Противень Діна – ІІ місце

Дубина Аліна – ІІІ місце

Сакаєв Руслан – ІІІ місце

4) у Міжнародному природничому інтерактивному конкурсі «Колосок осінній» і « Колосок весняний», в якому прийняли участь 34 учні, з них 30 стали призерами, 28 учнів – Лауреатами «Срібного колоска», 16 учнів- Лауреатами «Золотого колоска», 11 учнів – стали призерами кількох «Срібних колосків»

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота педагогічного колективу з охорони праці організована згідно із законами України «Про охорону праці», Кодексу цивільного захисту України, Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України. Відповідно до вимог нормативних документів, у закладі освіти розроблена відповідна документація з питань дотримання безпеки життєдіяльності та охорони праці, створена й діє комісія з навчання та перевірки знань з питань охорони праці, програми навчання, плани-графіки проведення навчання та білети для перевірки знань. Навчання й перевірка знань з охорони праці вчителів фізики, інформатики, хімії, біології, трудового навчання, фізичної культури, Захисту Вітчизни проводиться з планом-графіком. Також проведено навчання та перевірка знань працівників з питань електробезпеки та Правил підготовки теплового господарства до опалювального періоду.

Згідно з вимогами чинних нормативних документів, розроблені, затверджені директором і видані посадові інструкції для всіх працівників навчального закладу. Для окремих категорій працівників розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці та інструкції з безпеки праці при виконанні небезпечних робіт.

Згідно з вимогами нормативних документів, реєструються первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі для працівників та учнів. Журнали реєстрації інструктажів знаходяться в директора, заступників директора і на робочих місцях у навчальних кабінетах (фізики, інформатики, біології, хімії, шкільних майстернях, спортивній залі).

Учителі фізики, біології, хімії, трудового навчання, фізичної культури проводять первинні інструктажі перед початком практичних, лабораторних робіт, виконанням відповідних вправ, перед початком кожного розділу навчальної програми з фізичної культури.

Навчальні кабінети, майстерні, спортивні зали, шкільна їдальня забезпечені первинними засобами пожежогасіння, на видному місці розміщені плани евакуації на випадок пожежі. Оформлені куточки з безпеки життєдіяльності.

Питання створення безпечних умов праці, навчання і виховання учасників освітнього процесу постійно знаходяться на контролі в уповноваженого з питань техніки безпеки та директора школи.

У річному плані навчального закладу є окремий розділ «Охорона праці». Згідно з ним, систематично перевіряється робота школи з питань дотримання вимог законодавчих і нормативних документів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, профілактики дитячого травматизму. Ці питання обговорюються на нарадах при директору, педагогічних радах.

Районним відділом освіти та адміністрацією навчального закладу ведеться робота щодо поліпшення умов праці та навчання. Проводяться поточні ремонти навчальних кабінетів і класних кімнат, спортивного майданчику  і місць загального користування. На виконання припису з пожежної безпеки придбані та встановлені керамічні димохідні труби у майстерні та класі трудового навчання. Згідно колективного договору розділ VI, п.6 для працівників котельні були закуплені комбінезони та рукавиці, для прибиральників та працівників кухні – халати та резинові перчатки.

Усі навчальні класи забезпечені меблями відповідно до ДСанПіНу 5.5.2.008-01. Парти промарковані, основна кількість учнів забезпечена шкільними меблями у відповідності до ростової групи.  Класні кімнати відповідають своєму функціональному призначенню за площею, лінійними розмірами, обладнанням, шкільними меблями. Проте треба зазначити, що матеріально-технічна база в кабінетах фізики, інформатики не оновлюється.

Протипожежне обладнання, евакуаційні шляхи та виходи відповідають нормативним вимогам пожежної безпеки. Шкільні приміщення підвищеної небезпеки забезпечені інструкціями з пожежної безпеки та первинними засобами пожежогасіння. В шкільній їдальні встановлено заземлення до електроприладів. Але в роботі з пожежної безпеки є недоліки. В зв'язку з недостатнім фінансуванням у школі не проведено обробку дерев'яних конструкцій горищ вогнезахисною сумішшю та не обладнано пожежну сигналізацію. Стурбованість викликають застарілі електросистеми, які не завжди витримують навантаження.

Пріоритетними напрямками роботи навчального закладу у 2019 році було збереження та зміцнення здоров’я дітей, формування у школярів свідомої мотивації до збереження здоров’я та  життя, дбайливого ставлення до оточуючих. У школі протягом півріччя проводились відповідні заходи щодо запобігання дитячого травматизму, застосовувались різні форми та методи роботи, серед яких: лекції, конференції, бесіди (Правила поведінки на дорозі, Правила поведінки в громадських місцях, Правила поведінки в лісі, Правила протипожежної безпеки, Правила користування електроприладами, Правила поводження з легкозаймистими та вибуховими предметами, Правила поведінки біля водойм, Безпека використання інвентарю під час весняних польових робіт), зустрічі з лікарями районної лікарні та місцевого ФАБу, працівниками соціальної служби. В позаурочний час з метою формування навичок безпечної поведінки та пропаганди здорового способу життя для здобувачів освіти організовувались вікторини, конкурси, екскурсії.

З метою популяризації серед дітей та підлітків здорового і безпечного способу життя, здобуття практичних навичок і умінь щодо поведінки у надзвичайних ситуаціях та проведення рятувальних робіт за допомогою найпростішого спорядження у школі двічі на рік відпрацьовується план евакуації на випадок пожежі та інших надзвичайних ситуацій.  Поновлено матеріали інформаційних куточків з Правил пожежної безпеки та Правил дорожнього руху.

В рамках Тижня знань безпеки життєдіяльності  для учнів проведені такі заходи: виставка методичної та науково-популярної літератури «Безпека понад усе», оформлений інформаційний стенд «Зупинись! Прочитай! Дій!», проведені бесіди «Небезпека вдома, на вулиці», «Небезпека при зустрічі зі свійськими та дикими тваринами», «Безпека на дорогах», «Правила поведінки під час пожежі», «Наслідки ураження електричним струмом», «Правила поведінки при користуванні вибухонебезпечними речовинами», «Правила поведінки при користуванні газоприладами», написання диктантів на теми ОБЖД, урок-вікторина з основ здоров'я «Азбука безпеки», тестування учнів «Пожежа! Що робити?», практичні заняття «Допоможи другу», конкурси малюнків «Будьте, діти, обережні», рольові ігри «Ми – пішоходи», «Небезпечні перехожі», «Вогонь – друг, вогонь – ворог», екскурсії до пожежної частини, конкурси плакатів, презентація на тему «Цивільна оборона населення у надзвичайних ситуаціях». Учні школи прийняли участь у районному етапі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я»  та районному етапі Всеукраїнського фестивалю Дружин юних пожежних «Кращий пожежний – ти обережний».

Під час освітнього процесу протягом 2019 року нещасних випадків не зафіксовано.

Основними причинами нещасних випадків з дітьми у побуті залишається власна необережність та необачність потерпілих.

Травм серед працівників на виробництві не було.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було підтверджено

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень